تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

آغاز بهره برداری رسمی از اولین سایت 5G ایران/ سرعت بیشتر و شبکه پایدارتر از مزایای5G

با بهره برداری از نخستین سایت 5G ایران توسط رییس جمهوری، فناوری نسل پنجم تلفن همراه به صورت رسمی وارد ایران شد.


منبع: خبر