تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

ادامه تعطیلی دفاتر گوگل در آمریکا تا دو ماه دیگر

گوگل تأیید کرد که دفاتر این شرکت در آمریکا به دلیل ادامه همه گیری ویروس کرونا حداقل تا ماه سپتامبر بسته خواهد ماند.


منبع: خبر