تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

اسنپ چت هم ترامپ را بیرون انداخت

اپلیکیشن اسنپ چت نیز حساب کاربری ترامپ را تحت تاثیر سخنان نژادپرستانه و تهدیدآمیز وی حذف می کند.


منبع: خبر