تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

ایجاد 58 دفتر پیشخوان دولت جدید در آذربایجان غربی

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی گفت: با ابلاغ آیین نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت 58 دفتر پیشخوان به آمار دفاتر پیشخوان در استان اضافه شده و این آمار به 303 دفتر رسیده است.


منبع: خبر