تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

ایرانیها بزرگترین خریداران ملک در ترکیه

شهروندان ایرانی بعد از عراقی‌ها باز هم بزرگ ترین گروه خارجی خریدار ملک در ترکیه معرفی شدند.
منبع: sama