تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

بیانیه سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران پیرامون همکاری های 25 ساله ایران و چین

سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران با مطالعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری های 25 ساله ایران و چین تصمیم گرفتند نکات مهمی را مطرح کنند.


منبع: خبر