تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

تکمیل زیرساخت های لایه های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این هفته خبرهای بسیار خوبی برای مردم داریم و زیرساخت های لایه های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات پیگیری شده بود به نتایج خیلی خوبی رسیده که در این هفته گزارش آن را به مردم خواهیم داد.


منبع: خبر