تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

جهش تولید با روش های سنتی امکان پذیر نیست

محمد باقر نوبخت گفت: استفاده از ظرفیت علمی شرکت های دانش بنیان رونق و جهش تولید را به همراه دارد.


منبع: خبر