تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

رونمایی از 5 واکسن انسانی تا پایان امسال در کشور

رشت- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه امسال پنج واکسن انسانی در کشور رونمایی می شود، گفت: در حوزه ساخت واکسن کرونا با شش شرکت و پژوهشگاه قرارداد داریم.


منبع: خبر