تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

سامانه شهروندسپاری در شهرداری شهرکرد راه اندازی می شود

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد گفت: در راستای پاسخگویی غیرحضوری به استعلامات شهرسازی سامانه شهروندسپاری در شهرداری شهرکرد اجرا می شود.


منبع: خبر