تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

قیمت مسکن در تهران متری ۱۷ میلیون تومان شد

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار بازار مسکن اردیبهشت ماه ۹۹ تهران را منتشر کرد که بر اساس آن، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده است
منبع: sama