تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

ماجرای 100 گیگ اینترنت رایگان، اما کُند و بی کیفیت!

اینترنت رایگان برای کاربران ثابت شاید در نگاه اول، هدیه ای برای کمک به روز های خانه نشینی مردم باشد، اما تبعاتی هم دارد …


منبع: خبر