تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

مراحل انتخاب روش سهام داری در سامانه سهام عدالت

تهران- ایرنا- سهام داران سهام عدالت برای انتخاب روش سهام داری که شامل روش های مستقیم و غیرمستقیم می شود، باید به سامانه سهام عدالت رجوع و چند مرحله را برای انتخاب روش سهام داری طی کنند.


منبع: خبر