تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

نیروی انسانی نا ایمن، عامل اصلی نشت اطلاعات

گروه ناجا – معاون فنی پلیس فتا ناجا سهل انگاری و استفاده از نیروی انسانی فاقد مهارت تخصصی کافی را عامل اصلی نشت اطلاعات از برخی سرورها و سامانه های اطلاعاتی عنوان کرد.


منبع: خبر