تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

ساخت اولین نمونه نسل سوم واکسن کرونا در کشور

شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور اولین نمونه واکسن نسل جدید و نوترکیب ساخته و امروز طی مراسمی عرضه شد.


منبع: خبر