تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

نحوه انتخاب واجدین شرایط مسکن ملی در مرحله دوم

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از انتخاب افراد در مرحله دوم اقدام ملی مسکن از طریق قرعه‌کشی یا قرار دادن شاخص‌ها خبر داد.
منبع: sama