تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

واکنش های توئیتری به صحبت های خانم نماینده

برترین ها: فاطمه محمدبیگی عضو مجلس یازدهم امروز در گفتگویی با روزنامه اینترنتی فراز گفت: من مادر سه فرزند هستم. امروز آنها را به مدرسه بردم و به من گفتند فرزندانم باید در سامانه شاد ثبت نام کنیم …


منبع: خبر