تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

مهندسين شهراز پارت

شماره تماس  :

استان  :

کرمان

گروه فعالیت :

مهندسان مشاور

لینک  :

فقط برای آکهی های ویژه

 دریافت کاتالوک  :

فقط برای آکهی های ویژه

  جزییات و نقشه :

فقط برای آکهی های ویژه

توضیحات :

شرکت مهندسين شهراز پارت

1- تخصص سا ختمان هاي اداري ، تجاري ،مسکوني،نظامي وصنعتي .

2- تخصص ساختمانهاي آموزشي ،ورزشي ،بهداشتي و درماني .

3- تخصص مقاوم سازي (شهرسازي و معماري )

و مفتخر به ارائه خدمات مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی مراحل اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه واحدها و مجموعههای مسکونی، ساختمانهای تجاری، ساختمانهای اداری، پروژههای آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاههای صنعتی و کارخانهها، مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمانهای مربوط به خدمات شهری و ساختمانهای خاص نظامی و مقاوم سازی و انجام مطالعات ارزیابی لرزهای، تهیه طرح بهسازی، تهیه جزئیات اجرایی، نظارت بر اجرا، برآورد ریالی طرحهای مقاوم سازی، تهیه دستورالعملهای فنی، بازبینی دستورالعملهای فنی تهیه شناسنامه فنی، تهیه نقشه های چون ساخت بررسی نتایج سونداژ تولید نرم افزارهای تخصصی وارزیابی سریع می باشد.

آدرس  :

کرمان، شهرک باهنر، ابتدای خیابان بحرالعلوم، انتهای کوچه نخل قبل از تقاطع کوچه گلستان سمت راست

هشدار  :

پایاب در قبال آگهی‌ها مسئولیتی ندارد. پیش از دریافت این کالا و خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید. این وب‌سایت در هیچ معامله‌ای درگیر نیست و هیچ پرداخت، ارسال، تضمین معامله، خدمات سپرده و یا حفاظت خریداری و یا گواهی فروشنده را مدیریت نمی‌کند.

آگهی‌‌های مشابه

خدمات مهندسی ساختمان
انجام خدمات مهندسی در زمینه آب و فاضلاب شهری
تهران
no-pic-singel
خدمات ساختمانی و شهرداری
تهران
آزمایشگاه خاک و بتن
آزمایشگاه خاک و بتن و جوش
تهران