تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

دیوار آببند

تولید و واردات انواع تیغه پمپ گرافیتی و فایبر روغنی

آذربایجان شرقی
انواع تیغه پمپ گرافیتی

تولید فیس کربنی ، رینگ استیل و آببند مکانیکی

آذربایجان شرقی
فیس کربنی

شفت ، لوله ، بوش ، مداد ، رینگ ، واشر گرافیتی

آذربایجان شرقی
شفت گرافیتی

تیغه پمپ وکیوم ، فروش تیغه پمپ وکیوم فایبر و خشک

آذربایجان شرقی
تیغه پمپ وکیوم

انواع گسكت ، واشر ، رينگهاي مخصوص آببند

تهران
گسكت
بیشتر