تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد ،نصب بولت و پلیت ، کرگیری

تهران
8

کرگیری، گرد بر، مقاوم سازی، کاشت میلگرد

تهران
6

کاشت میلگرد، نصب پلیت، کرگیری، نمونه برداری از بتن

تهران
7

کرگیری کاشت میلگرد سوراخ کاری نصب بولت و پلیت

تهران
3

کرگیری،مغزه گیری،کاشت میلگرد و بولت و نصب پلیت

تهران
5
بیشتر