تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

الزام شهرداری به تهیه رمزینه پاسخ سریع برای آثار معماری و ارزشمند

کلیات طرح « الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع ( Q.R.Code ) برای آثار معماری ارزشمند معاصر ، بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر تهران»تصویب شد. به گزارش  صما، طرح « الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع ( Q.R.Code ) برای آثار معماری ارزشمند معاصر ، بافت …

نوشته الزام شهرداری به تهیه رمزینه پاسخ سریع برای آثار معماری و ارزشمند اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

منبع: sama