تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

علت قطع اینترنت بین الملل 40 درصد از کاربران چه بود؟

تهران – ایرنا – ساعت از چهار بامداد امروز بود که برخی از کاربران دسترسی بین الملل اینترنت خود را از دست دادند. به گفته نایب رییس شرکت ارتباطات زیرساخت علت قطعی اینترنت به روزرسانی تجهیزات شرکت زیرساخت بوده است.


منبع: خبر