تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

قطع اینترنت همراه در کیش

آتش سوزی در تاسیسات مخابرات کیش شبکه ایرانسل و اینترنت تلفن همراه را قطع کرد.


منبع: خبر