تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

نقاط کور آنتن دهی تلفن همراه در مسیر تهم – چورزق رفع می شود

زنجان – ایرنا – فرماندار طارم گفت: با اجرای پروژه برق رسانی به روستای شیرمشه این شهرستان نقاط کور آنتن دهی تلفن همراه در مسیر تهم – چورزق نیز مرتفع خواهد شد.


منبع: خبر