تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

پیشنهاد نصب پلاک وضعیت ایمنی روی ساختمان‌ها

یک کارشناس ایمنی پیشنهاد داد تا مرتبه و وضعیت ایمنی ساختمان‌ها با نصب پلاک‌های ایمنی مشخص شود. محمدرضا مرشد دوست ، درباره موضوع انتشار یا عدم انتشار لیست ایمنی ساختمان های پایتخت، اظهار کرد: باید در این رابطه از دو جهت ایمنی و امنیت به صورت متقابل نگاه کنیم اگر نگاه ایمنی و امنیتی ما …

نوشته پیشنهاد نصب پلاک وضعیت ایمنی روی ساختمان‌ها اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

منبع: sama