تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

گفتگوی زنده مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در اینستاگرام

دبیرخانه نشان تعالی HSE نشست زنده “تجارب موفق HSE با رویکرد پیشگیری و مقابله باکرونا” را در اینستاگرام برگزار می‌کند.
منبع: sama